BENVINGUTS al Blog de l'AFA! Aquí us explicarem les activitats, noticies, i novetats de l'AFA.

Avís legal i política de privacitat

DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure de informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’empresa titular d’aquest blog és “AFA ESCOLA LES ARRELS”, amb domicili al C/ maria Rosa Puig Dalmau, 1, 17190 de Salt (Girona), amb número de CIF: G55091623, inscrita amb el número 45128 al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. 
Correu electrònic de contacte ampalesarrelssalt@gmail.com


La informació continguda a http://ampalesarrelssalt.blogspot.com.es/ constitueix un servei d’informació de les activitats i serveis que ofereix “AFA ESCOLA LES ARRELS”, relacionat amb l’àmbit de l’associacionisme socioeducatiu, i on s’ofereix l’accés a continguts i serveis relacionats amb l'entitat.


ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS
L’accés a la Web http://ampalesarrelssalt.blogspot.com.es/ implica l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web.


PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL
L’accés a la pàgina Web o la seva utilització no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de “AFA ESCOLA LES ARRELS”. No obstant, es comunica que, en el cas de que “AFA ESCOLA LES ARRELS” sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme al que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les Dades Personals que es recullen als formularis o documents anàlegs de sol·licitud d’informació de “AFA ESCOLA LES ARRELS” seran objecte de tractament i s’incorporaran als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a “AFA ESCOLA LES ARRELS”.

La recollida i tractament de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat gestionar els serveis i activitats de “AFA ESCOLA LES ARRELS”


COOKIES
Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador tramet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seva, constant únicament a efectes de funcionament, seguretat i estadístiques. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que hi hagués en el seu ordinador d’altres Web. Si vol pot configurar el seu navegador perquè l’avisi en pantalla quan rep una cookie. Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació de la pàgina http://ampalesarrelssalt.blogspot.com.es/


LIMITACIO DE LA RESPONSABILITAT
“AFA ESCOLA LES ARRELS” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.

En el mateix sentit, “AFA ESCOLA LES ARRELS” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La Web de “AFA ESCOLA LES ARRELS” conté enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d’interès pels usuaris. “AFA ESCOLA LES ARRELS” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir-se el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’us que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.ENLLAÇOS
Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol Web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per “AFA ESCOLA LES ARRELS”, i en el seu defecte els enllaços que s’estableixin en aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.


RESPONSABILITAT
En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos en la Web http://ampalesarrelssalt.blogspot.com.es/


POLITICA DE PRIVACITAT
Les dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes als terminis recollits en la nostra Política de Privacitat.


RESERVA
“AFA ESCOLA LES ARRELS” es reserva la facultat a tota hora, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web o a la seva configuració i presentació. Així mateix, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la Web per raons d’una eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

“AFA ESCOLA LES ARRELS” es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renuncia a la seva pròpia jurisdicció, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Salt (Girona).

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

“AFA ESCOLA LES ARRELS”
Tots els drets reservats

A través del present avís, “AFA ESCOLA LES ARRELS”, informa els usuaris de la Web http://ampalesarrelssalt.blogspot.com.es/, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat de que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a “AFA ESCOLA LES ARRELS” les dades personals que els hi son sol·licitades motivat per la seva sol·licitud d’informació de les activitats i serveis que s’ofereix en relació amb l’àmbit de l’associacionisme socioeducatiu.


La informació continguda en aquest blog, constitueix un servei d’informació de les activitats i serveis que ofereix “AFA ESCOLA LES ARRELS”, relacionat amb l’àmbit de l’associacionisme socioeducatiu, i on s’ofereix l’accés a continguts i serveis relacionats amb l'entitat.

Per tant, s’informa els usuaris que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades en un fitxer, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, del qual el titular i responsable es “AFA ESCOLA LES ARRELS” amb domicili al C/ Maria Rosa Puig Dalmau, 1, 17190 de Salt (Girona), amb número de CIF: G55091623, duent a terme un tractament amb la finalitat de gestionar els nostres serveis i activitats.


Excepte que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, “AFA ESCOLA LES ARRELS” podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l’usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat.

De la mateixa manera, de conformitat amb el que s’estableix a la Llei de protecció de dades, l’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint una comunicació escrita a “AFA ESCOLA LES ARRELS” amb domicili al C/ Maria Rosa Puig Dalmau, 1, 17190 de Salt (Girona), en la qual acrediti la seva identitat. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i fotocopia del DNI de l’interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva reparació. Respecte al dret d’accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud no acompleixi els requisits anteriorment citats i no s’acrediti cap interès legítim a l’efecte. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets.

No es podran atendre les sol·licituds respecte a l’exercici del dret de cancel·lació de dades identificatives dels usuaris mentre aquests mantinguin la seva relació amb “AFA ESCOLA LES ARRELS”. No obstant això, els usuaris poden oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció d’informació publicitària sobre la nostra entitat.

“AFA ESCOLA LES ARRELS” ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’han adoptat les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixen assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com son: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; l’integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantía d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic i de les modificacions en ella introduïdes per la Llei 32/2003 de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, s’adverteix que l’acceptació de la present clàusula implica, a més, el seu consentiment per a rebre comunicacions publicitàries sobre la nostra entitat així com comunicacions de diferent naturalesa que no siguin incompatibles. En tota hora l’usuari pot oposar-se al tractament de les seves dades per aquestes finalitats i revocar el consentiment prestat, sent suficient amb dirigir una comunicació escrita a “AFA ESCOLA LES ARRELS” amb domicili al C/ Maria Rosa Puig Dalmau, 1, 17190 de Salt (Girona) o per correu electrònic a l’adreça electrònica ampalesarrelssalt@gmail.com, indicant en l’assumpte del correu “DONAR DE BAIXA”.

Els usuaris que tinguin algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: ampalesarrelssalt@gmail.com

“AFA ESCOLA LES ARRELS SALT”
Tots els drets reservats


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada